Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

Bankowość elektroniczna - Zaloguj się

Średni kurs walut 241/A/NBP/2017

1 CHF CHF 3,6186
1 EUR EUR 4,2155
1 USD USD 3,5880
1 GBP GBP 4,7895

Waluty z 2017-12-13

Kursy walut obowiązujące w Banku

  Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.5005 3.7104
EUR 1 EUR 4.1042 4.3019
USD 1 USD 3.4949 3.6636
GBP 1 GBP 4.6330 4.9114
  Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4720 3.7396
EUR 1 EUR 4.0751 4.3316
USD 1 USD 3.4701 3.6888
GBP 1 GBP 4.6094 4.9355

Waluty z 2017-12-12 16:00

Średni WIBOR obowiązujący w Banku

W miesiącu grudzień 2017r.

1-miesięczny 1,66%
3-miesięczny 1,73%
6-miesięczny 1,81%
3-mies. za poprzedni kwartał 1,73%

* Średni WIBOR za m-c listopad 2017r.

Stopy procentowe NBP

Referencyjna 1.50%
Lombardowa 2.50%
Depozytowa 0.50%
Redyskontowa weksli 1.75%

Indywidualne Konto Emerytalne BS-IKE

Do czego służy Indywidualne Konto Emerytalne?

IKE to rachunek oszczędnościowy w złotych oferowany dla Klientów chcących oszczędzać z myślą o przyszłej emeryturze. Indywidualne Konto Emerytalne służy do gromadzenia oszczędności, z którego zyski są zwolnione z opodatkowania.

Kto może zostać posiadaczem Indywidualnego Konta Emerytalnego?

Posiadaczem Indywidualnego Konta Emerytalnego może zostać osoba pełnoletnia, bez względu na formę osiąganych dochodów lub małoletnia, która ukończyła 16 lat i w ciągu danego roku kalendarzowego osiągała dochody ze stosunku pracy. Rachunek może być prowadzony wyłącznie jako rachunek indywidualny.

Jaka jest minimalna i maksymalna kwota wpływów na Indywidualne Konto Emerytalne?

Ustawa nie określa minimalnej kwoty wpłat na IKE. Natomiast określona została maksymalna kwota wpłat na rachunek. Łączna wysokość wpłat dokonanych w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 150% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (limit ustalany jest raz na rok).

Jakie korzyści wynikają z posiadania Indywidualnego Konta Emerytalnego?

  • możliwość gromadzenia dodatkowych środków, nie tylko na przyszłą emeryturę,
  • zyski z IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych,
  • atrakcyjne oprocentowanie, gwarantowane w długim okresie oszczędzania,
  • dowolność wpłat, ponieważ oszczędzający sam decyduje o tym kiedy i ile chce wpłacać na IKE,
  • możliwość przedterminowego wycofania oszczędności z zachowaniem prawa do założenia IKE w przyszłości, z jedyną konsekwencją w postaci utraty ulgi podatkowej.

Indywidualne Konto Emerytalne BS-IKE