Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

Bankowość elektroniczna - Zaloguj się

Średni kurs walut 204/A/NBP/2017

1 CHF CHF 3,6601
1 EUR EUR 4,2452
1 USD USD 3,5966
1 GBP GBP 4,7221

Waluty z 2017-10-20

Kursy walut obowiązujące w Banku

  Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.5462 3.7584
EUR 1 EUR 4.1336 4.3321
USD 1 USD 3.5051 3.6738
GBP 1 GBP 4.5903 4.8654
  Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.5173 3.7879
EUR 1 EUR 4.1042 4.3620
USD 1 USD 3.4802 3.6991
GBP 1 GBP 4.5669 4.8893

Waluty z 2017-10-20 16:00

Średni WIBOR obowiązujący w Banku

W miesiącu wrześniu 2017r.

1-miesięczny 1,66%
3-miesięczny 1,73%
6-miesięczny 1,81%
3-mies. za poprzedni kwartał 1,73%

* Średni WIBOR za m-c październik 2017r.

Stopy procentowe NBP

Referencyjna 1.50%
Lombardowa 2.50%
Depozytowa 0.50%
Redyskontowa weksli 1.75%

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa umożliwia szybki, bezpieczny, bez wychodzenia z domu dostęp do twojego konta przez całą dobę. Usługa eBankNet pozwala na dokonywanie operacji bankowych za pośrednictwem Internetu. W/w usługa umożliwia dostęp do rachunku bez kolejek i trudności komunikacyjnych, wystarczy zalogować się do systemu. Posiadając rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach, komputer z dostępem do sieci internetowej z przeglądarką WWW należy podpisać niezbędne dokumenty w placówkach Banku.

Bankowość internetowa

Usługa dostępna jest dla osób prywatnych, rolników oraz firm:

  • za pośrednictwem usługi eBankNet masz następujące możliwości: łatwy dostęp do wszystkich wskazanych rachunków niezależnie od miejsca i czasu,
  • dokonywanie dowolnych przelewów, w tym do ZUS i US,
  • zdefiniowanie listy przelewów w celu ułatwienia wielokrotnego wykonywania tych samych płatności,
  • bieżąca informacja o wysokości sald na rachunkach,
  • uzyskiwanie informacji o operacjach bieżących oraz historycznych,
  • definiowanie różnych poziomów dostępu (uprawnień) do wybranych rachunków.

Do autoryzacji transakcji, a w szczególności do obsługi przelewów i definicji przelewów wykorzystywane są hasła jednorazowe. Transmisja danych odbywa się poprzez bezpieczne połączenie za pomocą szyfrowanego  protokołu. Ponadto każdy Klient posiada unikatowy login i hasło, bez którego nie zaloguje się do systemu. Każde zalogowanie się użytkownika jest zarejestrowane w systemie. Taka procedura jest wynikiem dbałości o bezpieczeństwo systemu eBankNet.

Przypominamy jednak, że bezpieczeństwo bankowości internetowej zależy także od Klientów i zalecamy, aby każdy zapoznał się z zasadami bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej.

Wymagania techniczne - komputer PC z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową.

Za obsługę rachunku za pomocą Internetu nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów poza kosztem twojego połączenia z siecią WWW, a przelewy są tańsze niż składane w banku.

Szczegóły dotyczące usługi eBankNet
można uzyskać w najbliższej placówce Banku.

 

Dokumenty do pobrania:

Pliki do pobrania Wniosek o udostępnienie usługi eBankNet