Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

Bankowość elektroniczna - Zaloguj się

Średni kurs walut 241/A/NBP/2017

1 CHF CHF 3,6186
1 EUR EUR 4,2155
1 USD USD 3,5880
1 GBP GBP 4,7895

Waluty z 2017-12-13

Kursy walut obowiązujące w Banku

  Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.5005 3.7104
EUR 1 EUR 4.1042 4.3019
USD 1 USD 3.4949 3.6636
GBP 1 GBP 4.6330 4.9114
  Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4720 3.7396
EUR 1 EUR 4.0751 4.3316
USD 1 USD 3.4701 3.6888
GBP 1 GBP 4.6094 4.9355

Waluty z 2017-12-12 16:00

Średni WIBOR obowiązujący w Banku

W miesiącu grudzień 2017r.

1-miesięczny 1,66%
3-miesięczny 1,73%
6-miesięczny 1,81%
3-mies. za poprzedni kwartał 1,73%

* Średni WIBOR za m-c listopad 2017r.

Stopy procentowe NBP

Referencyjna 1.50%
Lombardowa 2.50%
Depozytowa 0.50%
Redyskontowa weksli 1.75%

Rachunki i lokaty

Rachunek rozliczeniowy bieżący

Służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku (rolników indywidualnych) oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych...

czytaj więcej


Konto LOKATA FIRM

Rachunek oszczędnościowy, służący do gromadzenia środków finansowych. Odsetki dopisywane są na koniec każdego miesiąca kalendarzowego...

czytaj więcej


Lokaty terminowe STANDARDOWE:

 • 7, 14, 21 dni
 • 1, 2, 3, 6, 12, 24 m-ce

czytaj więcej


Lokaty terminowe SPECJALNE:

 1. Lokaty Internetowe   (min. wpłata 1.000,00 zł) 3, 6, 9, 12, 24, 36 m-cy,
 2. Lokata SUPER - MAX  (na okres 18 m-cy, min. wpłata 1.000,00 zł)
 3. Lokaty typu SUKCES (min. wpłata 2.000,00 zł):
  • SUKCES (1 m-c)
  • SUKCES-BIS (3 m-ce)
  • SUKCES-BIS-SZÓSTKA (6 m-cy)
  • SUKCES-BIS-DWUNASTKA (12 m-cy)
  • SUKCES-BIS-2x12 (24 m-ce)
  • SUKCES-BIS-3x12 (36 m-cy)
 4. Lokaty typu KŁOS (3 m-ce):
  • BRĄZOWY KŁOS - od 20.000,00 zł
  • SREBRNY KŁOS - od 50.000,00 zł
  • ZŁOTY KŁOS - od 100.000,00 zł
 5. Lokata BS-INWESTYCJA (3 m-ce, 6 m-cy, 9 m-cy, 12 m-cy, min. wpłata 1.000,00 zł)

czytaj więcej


UWAGA!
Depozyty zdeponowane w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).

Zobacz także: