Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

Bankowość elektroniczna - Zaloguj się

Średni kurs walut 204/A/NBP/2017

1 CHF CHF 3,6601
1 EUR EUR 4,2452
1 USD USD 3,5966
1 GBP GBP 4,7221

Waluty z 2017-10-20

Kursy walut obowiązujące w Banku

  Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.5462 3.7584
EUR 1 EUR 4.1336 4.3321
USD 1 USD 3.5051 3.6738
GBP 1 GBP 4.5903 4.8654
  Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.5173 3.7879
EUR 1 EUR 4.1042 4.3620
USD 1 USD 3.4802 3.6991
GBP 1 GBP 4.5669 4.8893

Waluty z 2017-10-20 16:00

Średni WIBOR obowiązujący w Banku

W miesiącu wrześniu 2017r.

1-miesięczny 1,66%
3-miesięczny 1,73%
6-miesięczny 1,81%
3-mies. za poprzedni kwartał 1,73%

* Średni WIBOR za m-c październik 2017r.

Stopy procentowe NBP

Referencyjna 1.50%
Lombardowa 2.50%
Depozytowa 0.50%
Redyskontowa weksli 1.75%

Rachunki i lokaty

Rachunek rozliczeniowy bieżący

Służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku (rolników indywidualnych) oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych...

czytaj więcej


Konto LOKATA FIRM

Rachunek oszczędnościowy, służący do gromadzenia środków finansowych. Odsetki dopisywane są na koniec każdego miesiąca kalendarzowego...

czytaj więcej


Lokaty terminowe STANDARDOWE:

 • 7, 14, 21 dni
 • 1, 2, 3, 6, 12, 24 m-ce

czytaj więcej


Lokaty terminowe SPECJALNE:

 1. Lokaty Internetowe   (min. wpłata 1.000,00 zł) 3, 6, 9, 12, 24, 36 m-cy,
 2. Lokata SUPER - MAX  (na okres 18 m-cy, min. wpłata 1.000,00 zł)
 3. Lokaty typu SUKCES (min. wpłata 2.000,00 zł):
  • SUKCES (1 m-c)
  • SUKCES-BIS (3 m-ce)
  • SUKCES-BIS-SZÓSTKA (6 m-cy)
  • SUKCES-BIS-DWUNASTKA (12 m-cy)
  • SUKCES-BIS-2x12 (24 m-ce)
  • SUKCES-BIS-3x12 (36 m-cy)
 4. Lokaty typu KŁOS (3 m-ce):
  • BRĄZOWY KŁOS - od 20.000,00 zł
  • SREBRNY KŁOS - od 50.000,00 zł
  • ZŁOTY KŁOS - od 100.000,00 zł
 5. Lokata BS-INWESTYCJA (3 m-ce, 6 m-cy, 9 m-cy, 12 m-cy, min. wpłata 1.000,00 zł)

czytaj więcej


UWAGA!
Depozyty zdeponowane w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).

Zobacz także: